Osobní doprava

Konzultační dopravní společnost se zabývá objednávkami pravidelných vlaků osobní přepravy, s ohledem na legislativu zejména vlaků v závazku veřejné služby. Dopravu objednáváme ve spolupráci s obcemi a mikroregiony.

Motorový vůz řady 842  Motorový vůz řady 854

Pro objednání dopravy vypracujeme a projednáme jízdní řády, zkoordinujeme námi navržené spoje s již existujícími spoji a provedeme výběr vhodného dopravce. K páteřním vlakům je možno též doobjednat doplňkové autobusy a tím zajistit kvalitní dopravní systém v regionu bez ohledu na momentální politickou situaci.

Reference

Od roku 2007 zajišťujeme provoz na Doupovské dráze - trati z Kadaně do Podbořan s odbočkou z Vilémova u Kadaně do Kadaňského Rohozce a od roku 2008 se působnost KDS  rozšiřuje na Švestkovou dráhu z Litoměřic do Mostu a postupně na další tratě v Ústeckém kraji.
Od roku 2009 působíme jako technický garant provozu soukromých vlaků na obou zmíněných tratích, kde licencovaným dopravcem jsou Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., veškeré technické zázemí a chod provozu zajišťuje KDS.
Za dobu našeho působení na Doupovské dráze například dochází k meziročnímu nárůstu cestujících téměř o 100%, na Švestkové dráze je situace obdobná.

MOs v Hradci u Kadaně   Nástup cestujících do vlaku v Kadani

Kontakt

KONZULTAČNÍ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTlogo KDS
Na Líše 10
326 00 Plzeň


Telefon: 775 913 732
E-mail: info@severoceskedrahy.cz
Web: Severočeské dráhy

>>Zadejte si poptávku po zvláštním vlakuNa úvodní stranu